Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Novosti

  20.08.2021, 11:54h


Zaštita šumskih ekosustava od požara jedna je od temeljnih odrednica NP „Krka“

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ kontinuirano promišlja, provodi mjere i ulaže u protupožarnu zaštitu prirodnih vrijednosti najviše kategorije; 2.324.000 kuna isplaćeno dobrovoljnim vatrogasnim društvima uz Park od 2015.

Zaštita od požara jedna je od temeljnih odrednica Pravilnika o zaštiti i očuvanju Nacionalnog parka „Krka“ koja je sadržana i u svim drugim strateškim dokumentima koji određuju djelovanje Javne ustanove „Nacionalni park Krka“. Stoga se svake godine poduzimaju mjere i pripremne aktivnosti za prevenciju i aktivnu zaštitu od požara.

Svake godine s predstavnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava Skradin, Dubravice, Sv. Juraj, Ervenik, Promina i Drniš potpisuju se ugovori o suradnji za protupožarnu sezonu. Ukupno im je isplaćeno 2.324.000 kuna u razdoblju od 2015. do 2020. Nakon zajedničkog sastanka održanog u lipnju ove godine sastavljeni su ugovori za novu protupožarnu sezonu. Sa svim predstavnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava potpisani su ugovori o suradnji i isplati sredstava za 2021., osim sa DVD-om Drniš koji nije prihvatio ponuđene uvjete. Planirana sredstva još uvijek su na raspolaganju DVD-u Drniš.

Ističemo da je za protupožarnu sezonu 2019. za dobrovoljna vatrogasna društva uplaćeno 566.900 kuna što je predstavljalo 10 % povećanja u odnosu na ugovore za 2018. Uslijed pada prihoda JU „NP Krka“ uzrokovanih pandemijom, za protupožarnu sezonu 2020. ugovori su smanjeni za postotak smanjenja prihoda a za protupožarnu sezonu 2021. ugovori s dobrovoljnim vatrogasnim društvima povećani su za postotak povećanja prihoda u odnosu na prethodnu godinu. Isti ugovor predsjednik DVD-a Drniš nije prihvatio potpisati uz obrazloženje da dodijeljena sredstva, usklađena s prihodima Ustanove, ne zadovoljavaju njihove potrebe. S predstavnicima svih dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Parka dogovoreno je povećanje iznosa ugovora za 2022. u skladu s postotkom povećanja prihoda u tekućoj godini.

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ posebno se brine o protupožarnoj zaštiti: u okviru Službe za tehničke poslove djeluje Odsjek za protupožarnu zaštitu i zaštitu na radu. Svake godine donose se Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, Plan motriteljsko-dojavne službe i Plan motrenja, čuvanja i ophodnje, koji detaljno propisuju mjere zaštite od požara na terenu, s naglaskom na razdoblje od 1. lipnja do 1. listopada. U sklopu aktivnosti zacrtanih tim planovima čiste se i uređuju protupožarni putovi, uklanja se nisko raslinje i kosi trava, održavaju se pješačke staze i atestiraju protupožarni aparati. U sezoni požara na terenu djeluje posebno ustrojena motrilačko-dojavna služba i noćna pokretna motrilačka ophodnja.

Nadalje, 2018. kupljeno je novo vatrogasno vozilo opremljeno spremnikom vode kapaciteta 3 000 litara, rasvjetnim stupom s LED svjetlom i hidrauličnom dizalicom. Kao takva, cisterna je vrijedan doprinos sustavu zaštite od požara u Nacionalnom parku „Krka“, ali i dobrodošla pomoć vatrogasnim službama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima u mjestima u okolici Parka. Od 2016. u upotrebi je i pick-up vozilo s visokotlačnim vatrogasnim modulom kapaciteta 300 l.

Važan dio zaštite od požara jest uređenje pješačkih staza, koje su većinom bile stari putovi kojima je lokalno stanovništvo nekad dolazilo do svojih posjeda i vode. Osim što time stvaramo dodanu vrijednost u sustavu posjećivanja Nacionalnog parka, čišćenjem staza zaraslih u šikaru i makiju pridonosimo i protupožarnoj zaštiti. U tom cilju pokrenut je i projekt obnove kamenjarskih pašnjaka kako bi se obnovila staništa (odnosno spriječila sukcesija) i smanjila opasnost od požara.

Pomoć vatrogasnih službi i dobrovoljnih vatrogasnih društava u mjestima u okolici Parka od iznimne nam je važnosti. Svim vatrogascima zahvaljujemo na nesebičnom doprinosu a podršku Ustanove uvijek imaju u skladu s realnim mogućnostima.