Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Analiza ankete provedene u NP "Krka" 2013.

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ provela je u razdoblju od 20. rujna 2012. do 20. rujna 2013. anketno ispitivanje među posjetiteljima NP „Krka“ na Skradinskom buku, najposjećenijem lokalitetu u Nacionalnom parku „Krka“, kao prvo dugoročno ispitivanje, u trajanju od godinu dana, u NP „Krka“. Anketno istraživanje dio je upravljačke strategije JU „NP Krka“ u vidu dugoročnog uspostavljanja smjernica razvoja s posebnim naglaskom na potrebama i ponašanju posjetitelja u zaštićenom području.